خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

تمامی فرکانس‌های شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیما در ماهواره بدر

#استانی

⭕️تمامی فرکانس‌های شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیما در ماهواره بدر

Badr 26E (ArabSat)

۱۱۸۸۱ H 27500 HD
۱۱۹۰۰ V 27500 SD
۱۲۲۶۵ H 30000 HD
۱۲۲۸۴ V 30000 HD
۱۲۳۰۳ H 32000 HD
۱۲۳۲۲ V 30000 HD

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
})