خرید سی سی کم فول - فروش سی سی کم cccam

پکیج دیش تیوی ۱۰۰ درجه شرقی

پکیج دیش تیوی بطور کامل از هر سه فرکانس موجود در ماهواره آسیا ست ۱۰۵٫۵ درجه شرقی حذف شد و دیگر از طریق این ماهواره قابل دریافت نخواهد بود .

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer
})